menu

Reinkarnacja Szansą Rozwoju Duszy

W ostatnim magazynie Stowarzyszenia Edgara Caycego — A.R.E., ukazał się artykuł z wybranymi ridingami dotyczącymi reinkarnacji. Cayce odpowiada w nich na pytania osób, których nazwiska, jak zwykle, ukryte są pod pierwszym numerem ridingu, natomiast druga cyfra określa kolejny riding tej osoby. Tytuł artykułu: „Souls Grow Through Reincarnation”.

* * *

Pytanie – Co jeszcze powinienem uczynić, aby osiągnąć doskonałość na tym świecie? Odpowiedź – Aby uzyskać doskonałość w ciele materialnym musisz tu być co najmniej 30 razy…

(2982-2)

P – Czy możliwe jest spełnienie przeze mnie celu reinkarnacji już w tym życiu, abym nie musiał powracać więcej na Ziemię? O – Tak jak i przez wielu innych, jeżeli odrzucą to co stare i odnowią się w NIM, staną się świadomi, że Ja Jestem jest w nich, i będą z NIM jednością. P – A jak długo to musi trwać, aby to spełnić? O – A ile to u ciebie wymaga? P – Jak mogę osiągnąć największy postęp w tym życiu? O – Przez wykorzystanie wiedzy, którą posiadasz, w uświadamianiu innych o obecności Jego w nich.

(137-1)

P – Czy każda dusza rozwijać się będzie przez reinkarnacje aż do osiągnięcia doskonałości, a te które tego nie uczynią zostaną stracone? O – Czyżby Bóg mógł utracić siebie, jeśli jest Bogiem, lub wtopiony w duszę, albo w uniwersalną świadomość duszy? Dusza się nie zatraca, to indywidualna osoba duszy bywa zagubiona. Reinkarnacja to szansa, która wygaśnie, kiedy osoba i dusza zleją się w całość. P – Jeśli dusza zawiedzie w poprawianiu się, to co się z nią stanie? O – Po to jest reinkarnacja, aby ponownie dać jej możliwość. Czy wola człowieka może bez końca lekceważyć swego Stwórcę?

(826-8)

P – Czy można powiedzieć, że Jezus przebywając cykle ziemskiego życia, jako pierwszy osiągnął doskonałość, łącznie z doskonałością życia na planetach układu Słonecznego? O – Można. Ale tylko w przypadku, kiedy mówimy o nim jako o człowieku.

(5749-14)

P – Które rozdziały Nowego Testamentu konkretnie mówią o reinkarnacji? O – Jana. Szósty do ósmego. Trzeci do piątego. I reszta jako całość.

(452-6)

O – Pamiętaj, śmierć na planie fizycznym jest narodzeniem na planie duchowo-mentalnym. Narodzenie się na planie fizycznym wiąże się ze śmiercią na planie duchowo-mentalnym.

2390-2

O – Można się o tym przekonać, bo inkarnacja jest faktem! Jak tego dowieść? Życie tego dowodzi!

(5753-2)

P – Badając treść ridingów odnosi się wrażenie, że pierwsze inkarnacje człowieka powodowały coraz większe skrępowanie światem fizycznym i utracenie resztek wartości mentalnych. Po czym, w miarę nabywania doświadczeń, cierpliwości i zrozumienia, nastąpił zwrot ku górze. Czy to jest normalny wzorzec, którego rezultatem będzie nabycie wartościowych cnót i zjednoczenie z Bogiem za sprawą wolnej woli i umysłu? O – Właśnie tak. Jest to model zawarty w Nim. P – Czy przychodząca na świat dusza jest z konieczności obciążona karmą rodziców? O – W przypadku wcześniejszego powiązania rodzinnego, tak. W innym przypadku, nie. P – Zależnie od stopnia rozwoju osoby możliwe są różne drogi doskonalenia. Czy w takim razie przychodząca na świat dusza może sobie wybrać z pośród kilku osobowości? O – Tak, może.

(5749-14)

P – W poprzednich ridingach powiedziano, że można sobie przypomnieć jakieś doświadczenia z poprzedniego życia na Ziemi. Chciałbym być bardziej świadomy tych zaszłości, myślę, że pomogłoby mi to w duchowym rozwoju. Proszę więc o podanie sposobu medytacji, która jest dla mnie najodpowiedniejsza. O – Jak już to tu było mówione, kiedy zamierzasz medytować, lub układać się do snu, odrzuć ze swego umysłu wszelką nienawiść, zazdrość, żal i wypełnij umysł świadomością Chrystusowej mocy. Bo jak On powiedział, każda dusza posiada taką świadomość jaką potrafiła rozwinąć w zakresie uniwersalnej świadomości.

(2390-7)

P – Z tego co można dowiedzieć się ze źródła, ile razy już żyłem na świecie? O – (Po dłuższej przerwie). W sferze Ziemi, dwa razy. (Ponownie przerwa) Życie ma być kontynuowane!

(275-25)

P – Czy zawsze inkarnowałam się jako niewiasta? O – Nie. Tylko wtedy, kiedy to wymieniliśmy, lecz byłaś również mężczyzną.

(3051-2)

P – Kiedy i gdzie będę się ponownie inkarnował, i czy będę przyjaźnił się z osobami które teraz znam i z którymi z nich? O – Lepiej jak będziesz przekonany, że możesz się jeszcze inkarnować. A kiedy, gdzie i czy w ogóle, to zależy od wielu czynników i obecnych okoliczności. Absolutnie od wiecznych czasów nie jest ustalone, kto kim będzie kolejno, jedno po drugim życiu. Bo jak jest powiedziane: Prawo Twórcy jest niezmienne. Bóg chce, aby człowiek był Mu towarzyszem. Tak w niebie, jak i na Ziemi w pełni świadomym przyjacielem. Jak wiele potrzeba abyś stał się towarzyszem Sprawczej Mocy? Gdzie jesteś na tej drodze? O tym również decyduje niezmienne prawo. Co posiałeś, to zbierzesz.

(416-8)

Co tworzymy na Ziemi, doświadczamy na Ziemi – a co wysiłkiem duchowym tworzymy w królestwie ducha, tam też doświadczamy.

(314-1)

Jerzy M. Łatak,
przedstawiciel Stowarzyszenia A.R.E. na Polskę